Ετήσια Βεβαίωση για φορολογική χρήση

1.

2.

3.

(5 τελευταία ψηφία)

4.

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα θα πρέπει να έχετε ελάχιστη έκδοση φυλλομετρητή firefox 15, chrome 15 ή Internet Explorer 8. Επίσης το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία javascript που θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.